• Research team

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/clients/client16/web18/web/templates/yoo_avion/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/clients/client16/web18/web/templates/yoo_avion/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/clients/client16/web18/web/templates/yoo_avion/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /var/www/clients/client16/web18/web/templates/yoo_avion/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Μπουρνόβα Ευγενία

Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ

 

Γεννήθηκε στη Λάρισα, το 1958. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Lyon II (Maitrise d’histoire, 1981) και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1986). Η υπό την επίβλεψη του καθηγητή Maurice Garden διδακτορική διατριβή έχει τίτλο: Essaie d'économie sociale d'un village grec: Rapsani dans la première moitié du XXe siècle.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

 1. Ιστορική Δημογραφία και Ιστορία της Καθημερινότητας, Πλέθρον 1995.
 2. Από τις Νέες Κυδωνίες στο Δήμο Αιγάλεω, Η συγκρότηση μιας πόλης στον 20ό αιώνα, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2002, σελ. 235.
 3. Οι κάτοικοι των Αθηνών, 1900-1960. Η δημογραφία,  στατιστική επεξεργασία: Μυρτώ Δημητροπούλου, χαρτογραφία: Σταύρος Σπυρέλλης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών./ ΕΚΠΑ, Αθήνα 2016, 254 σελ. http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/econ/catalog/book/58

 

Άρθρα

 1. «Κοινωνία και οικονομία μιας κωμόπολης του πρώτου μισού του 20ού αιώνα: η Ραψάνη», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας «Νεοελληνική Πόλη», Αθήνα, 1985, Β΄ τόμος, σ. 499-503.
 2. «Η νεολαία της Ραψάνης. Έρευνα στην ιστορική δημογραφία και κοινωνική και οικονομική ιστορία», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και της νεότητας», Αθήνα 1986, σ. 441-445.
 3. «Économie sociale d’un village grec pendant la première moitié de notre siècle: Rapsani», στα Πρακτικά του συνεδρίου «Αγροτικός κόσμος στον μεσογειακό χώρο»,Αθήνα 1988, σ. 532-533.
 4. «Le village et le marchand: le cas de Rapsani» στο G. Dertilis (ed.) Banquiers, usuriers et paysans, réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce (1780-1930), Éditions La Découverte/ Fondation des Treilles, Paris, 1988, σ. 105-117.
 5. « Évolution des systèmes de crédit en Méditerranée: le cas de la Crète au début du 20eme siècle», στο Histoire & mesure, 1995 X-1/2, σ. 25-45. http://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1995_num_10_1_1456
 6. « Compter les crétois ou avoir vingt ans en Crète en 1900» (σε συνεργασία με τον Maurice Garden) στο L’ouvrier, l’Espagne, la Bourgogne et la vie provinciale. Parcours d’un historien. Mélanges offerts à Pierre Ponsot, P.U.L.-Casa de Velazquez, Madrid, 1995, σ. 389-404.
 7. « Santé publique et corps médical en transition: le cas de la Crète au début du XXe siècle» στο Annales de démographie historique, 1996, σ. 119-136.
 8. « Systèmes de crédit et marché immobilier en Méditerranée: le cas de la Crète (fin XIXe-milieu XXe siècle)» στο L. Fontaine, G. Postel-Vinay, J.-L. Rosenthal et P. Servais (ed), Des personnes aux institutions, Actes du colloque international «Centenaire des FUCAM», Mons, 14-16 novembre 1996, σ. 385-407.
 9. «Ο αγροτικός κόσμος: 1830-1940» (σε συνεργασία με τον Γ. Προγουλάκη), στο Β. Κρεμμυδάς (διεύθ.), Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία, 18ος-20ός αιώνας, Αθήνα 1999, σ. 45-104.
 10. «Κοινωνικο-επαγγελματικές δομές και πληθυσμιακές μεταβολές στο Ρέθυμνο. Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Ελληνικό Κράτος» στο Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου «Η πόλη στους νεότερους χρόνους, Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός αι.)», Αθήνα 27-30 Νοεμβρίου 1997, Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2000, σ. 437-445.
 11. «Le monde rural grec, 1830-1912» (σε συνεργασία με τον Γ. Προγουλάκη) στο Ruralia n. 8, 2001, σ. 13-35.
 12. Κωνσταντίνος Χρηστίδης, Πορεία μιας ζωής: Από τα Γιάννενα στο Βουκουρέστι,1818-1908, επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή Ευγενίας Μπουρνόβα, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2001.
 13. Πρόλογος στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του Gérard Béaur, Η γη και οι άνθρωποι, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία τον 17ο και 18ο αιώνα, εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα 2003, σ. 9-16.
 14. «Η ελληνική ιστοριογραφία απέναντι στην αγροτική μεταρρύθμιση», στα Πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας «Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002», Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΚΝΕ/ΕΙΕ), Αθήνα 2004, τ. Β΄, σ. 373-387.
 15. «Προπολεμική διαβίωση και κατοχική επιβίωση στην Αθήνα: ιστορία καθημερινής ζωής» (σε συνεργασία με τον Σταύρο Θωμαδάκη), π. Τα Ιστορικά, τχ. 41, Δεκέμβριος 2004, σ. 455-470.
 16. «Στα Τουρκοβούνια και Στην Αθήνα με το όνειρο: πτυχές της εσωτερικής μετανάστευσης»στο Η μετανάστευση στον κινηματογράφο, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου, Κινηματογραφικό Αρχείο, Αθήνα 2004, σ. 221-234.
 17. «Θάνατοι από πείνα: η Αθήνα το χειμώνα του 1941-1942», π. Αρχειοτάξιο, τχ. 7, Μάϊος 2005, σ. 52-73.
 18. «Ο πληθυσμός της Αθήνας και της γύρω περιοχής κατά το 2ο μισό του 19ου αιώνα» (σε συνεργασία με τον Maurice Garden), π. Τα Ιστορικά, τχ. 43, Δεκέμβριος 2005, σ. 373-396.
 19. «Εμπορικές επιχειρήσεις και οικογενειακές αντιδικίες», π. Τα Ιστορικά, τχ. 45, Δεκέμβριος 2006, σ. 447-455.
 20. « La mortalité en transition dans une ville méditerranéenne : Rethymno au début du XXe siècle», π. Histoire Urbaine, τχ. 21, Απρίλιος 2008, σ. 5-30.
 21. «Deaths from starvation. Athens-Winter of 1941-1942» στο Laurinda Abreu, Patrice Bourdelais (eds), The Price of Life. Welfare systems, social nets and economic growth, Lisboa, 2008, σ. 141-162.
 22. «Surviving in Athens during the German Occupation» στο The experience of Occupation, 1931-1949, Proceedings, International conference Wuhan, China, 14-16 April 2008, Wuhan University Press, 2010, σ. 299- 308.
 23. « La population d’Athènes et de sa région dans la seconde moitié du XIXème siècle » (σε συνεργασία με τον Maurice Garden), στο Annales de Démographie Historique, 2010, n.1, σ. 181-203.

       https://www.cairn-int.info/article-E_ADH_119_0181--the-population-of-athens-and-the.htm

 1. «Οι οικονομικές συνθήκες στην περίοδο της Κατοχής» στο Έξι στιγμές του εικοστού αιώνα, Κατοχή Αντίσταση 1941-1944, (σε συνεργασία με τον Γιώργο Προγουλάκη), επιμέλεια Χάγκεν Φλάϊσερ, 2010, Δ.Ο.Λ. Α.Ε., σ. 57-71.
 2. «Urban development in Greece and Greater Athens, 1950-2001» (σε συνεργασία με τον Γιώργο Προγουλάκη), στο Lars Nilsson (editor), The coming of the post-industrial city, Challenges and responses in Western European urban development since 1950, Stockholm 2011, σελ. 149-170
 3. « Naître à Athènes pendant la première moitié du XXe siècle. Démographie et institutions» (σε συνεργασία με τον Maurice Garden), στο Annales de Démographie Historique 2014 no 1, σελ. 209-230

https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2014-1-page-209.htm

 1. «The creation of new cities in the region of the Greek capital during the twentieth century: the case of Egaleo», International Journal of Regional and Local History, 2015, Volume 10, Issue 1 (May 2015), 47-68. http://www.maneyonline.com/doi/10.1179/2051453015Z.00000000024
 2. «Les réseaux de parrainage dans une capitale orthodoxe: Athènes, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle» (σε συνεργασία με τη Μυρτώ Δημητροπούλου) στο Guido Alfani, Vincent Gourdon, Isabelle Robin (dir.) Le parrainage en Europe et en Amérique, Pratiques de longue durée (XVIe-XXIe), ed Peter Lang, Bruxelles 2015, p. 405-428.
 3. «Κοινωνική-επαγγελματική διαστρωμάτωση της πρωτεύουσας, 1860-1940» (σε συνεργασία με τη Μυρτώ Δημητροπούλου) στο Μαλούτας Θ., Σπυρέλλης Σ. (επιμ.) Κοινωνικός άτλαντας της Αθήνας. Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού, 2015 (http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/338/
 4. « Quand Athènes a dû se confronter à la grippe espagnole » στο Isabelle Séguy, Monica Ginnaio, et Luc Buchet (επιμ.) Les conditions sanitaires des populations du passé : Environnements, maladies, prophylaxies et politiques publiques, éditions APDCA, Antibes, 2018, σελ. 237-255.
 5. «Γκαζοχώρι. Ιστορία μίας συνοικίας (1857-1980))» (σε συνεργασία με τον Γιάννη Στογιαννίδη) στο Μαλούτας Θ., Σπυρέλλης Σ. (επιμ.) Κοινωνικός άτλαντας της Αθήνας. Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού, 2018.
 6. Fabrice Boudjaaba, Eugenia Bournova, Michaël Gasperoni et Vincent Gourdon, « Introduction », Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporain [En ligne], 1 | 2019, mis en ligne le 01 décembre 2019, consulté le 06 mars 2020. URL : http://journals.openedition.org/bchmc/280
 7. «Δημογραφικές και κοινωνικές συμπεριφορές των προσφύγων στην Περιοχή Πρωτευούσης» (σε συνεργασία με τον Γιώργο Σεραφειμίδη) στο 1922-2022, Η συμμετοχή των Μικρασιατών προσφύγων στην εξέλιξη της σύγχρονης Ελλάδας, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού πολιτισμού και γενικής παιδείας, Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη, 2023, σελ. 123-134.
 8. « Histoires de dots, de familles et de transmission des biens à Athènes 19e – début 20e siècle », σε συνεργασία με Dimitropoulou Myrto), στο Annales de Démographie Historique, 2022-2, σελ. 115-141.
 9. «1900-1950, women's physicians career paths/trajectories in Athens. A contribution to women’s history understanding» (σε συνεργασία με Myrto Dimitropoulou), στο Genealogy 2023, 7(1), 7; https://doi.org/10.3390/genealogy7010007
 10. «Πειραιώς: Μεταμορφώσεις ενός δρόμου-μάρτυρα της βιομηχανικής Ελλάδας» (σε συνεργασία με τον Vincent Gouzi) στο Μαλούτας Θ., Σπυρέλλης Σ. (επιμ.) Κοινωνικός άτλαντας της Αθήνας. Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού, 2023.
 11. «Η γρίπη από τα τέλη του 19ου αιώνα έως το 1920». Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο για τις πανδημίες στον ελληνικό χώρο (σε συνεργασία με την Μυρτώ Δημητροπούλου), εκδόσεις Πεδίο (υπό έκδοση 2023).
 12. « La réussite sociale d’un corps d’élite formé à Paris : Familles et généalogies des médecins grecs nés en Grèce et dans la diaspora » στο Claire Fredj, Nathalie Sage Pranchère, Jérôme Van Wijland (dir.), Hippocrate sans frontières, Tours, Presses universitaires François-Rabelais (ou PUFR), υπό έκδοση

 

Βιβλιοκριτική

 1. Violetta Hionidou, Λιμός και θάνατος στην κατοχική Ελλάδα, 1941-44, [Famine and death in occupied Greece, 1941-1944], Athens: Estia, 2010. 295 pp., Historein (Vol. 12) 2012, σελ. 144-148.
 2. Νίκος Παντελάκης, Στην αυγή της ελληνικής βιομηχανίας. Αριστόβουλος Ι.Ζάννος (1856-1943), Αθήνα, Μεταμεσονύχτιες εκδόσεις, 2022, Τα Ιστορικά, τεύχος 75, Οκτώβριος 2022, σελ 289-291.

 

Reviewer: Social History of Medicine

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Διεθνές Συμπόσιο Ιστορίας, «Νεοελληνική πόλη, οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος», Αθήνα 26-28 Σεπτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Κοινωνία και οικονομία μιας κωμόπολης του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Η Ραψάνη», βλ. «Δημοσιεύσεις».

 1. Διεθνές Συμπόσιο «Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και νεότητας», Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 1984.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Η Νεολαία της Ραψάνης: Έρευνα στην ιστορική δημογραφία και την κοινωνική και οικονομική ιστορία», βλ. «Δημοσιεύσεις».

 1. Ελληνογαλλικό Συνέδριο «Οι επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας: ο αγροτικός κόσμος στο μεσογειακό χώρο», Αθήνα 4-7 Δεκεμβρίου 1984.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Économie sociale d un village grec pendant la première moitié de notre siècle: Rapsani».

 1. ΔιεθνέςΣυμπόσιο « Les chaines du credit en Europe (XVIIe-XIXe siècles», Lyon 18-19 Ιουνίου 1993.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Évolution des systèmes de crédit en Méditerranée: le cas de la Crète, 1880-1940. Quelques hypothèses».

 1. Eleventh international economic history congress, Milano, 11-16 Σεπτεμβρίου 1994.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Évolution des systèmes de crédit en Méditerranée: le cas de la Crète, 1870-1914», βλ. «Δημοσιεύσεις».

 1. Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936 -1949. Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος. Συνέχειες και Ασυνέχειες», Αθήνα 17-20 Μαΐου 1995.

Τίτλος της ανακοίνωσης (σε συνεργασία με τον Σ. Θωμαδάκη): «Οικογενειακός προϋπολογισμός στην Αθήνα της Κατοχής».

 1. Διεθνές Συμπόσιο «Ευρωπαϊκή Επιχείρηση: Προσαρμογή και Ανανέωση στον 20ό αιώνα», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 19-21 Οκτωβρίου 1995.

Τίτλος της ανακοίνωσης (σε συνεργασία με τον Γ. Σταθάκη): «Competitiveness and Adjustment: A Cretan Commercial Firm in the 20th Century (1882-1969)».

 1. Διεθνές Συνέδριο, «Η πόλη στους νεότερους χρόνους: Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος-20ός αι.), Αθήνα 27-30 Νοεμβρίου 1997.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Κοινωνικο-επαγγελματικές δομές και πληθυσμιακές μεταβολές σε μια μεσογειακή πόλη στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα».

 1. Διήμερο «Μικροϊστορία – Ιστορία: Συμπληρωματικό ή αντιθετικό ζεύγμα;», Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 12-13 Φεβρουαρίου 1998.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Εμπορικές επιχειρήσεις και οικογενειακές αντιδικίες».

 1. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας «Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2000», ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 29 Οκτωβρίου-3 Νοεμβρίου 2002.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Η ελληνική ιστοριογραφία απέναντι στην αγροτική μεταρρύθμιση».

 1. International Conference «Health and the City: The city as healthy and/or as unhealthy place? (Middle Ages to the present)», Βιέννη 2-4 Ιουνίου 2005.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Doctors, diseases and mortality in the Mediterranean: the case of Crete in the very early 20th Century».

 1. International Conference «The price of life: welfare systems, social nets and economic growth», Κατάνια 17-18 Ιουνίου 2005.

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Famine and deaths in Athens during the German occupation».

 1. Workshop on Welfare, Health and Social Change, Linkoping, Σουηδία, Αύγουστος 24-26, 2006.

Τίτλος ανακοίνωσης: « Welfare and health in the city of Athens: from the Balkans Wars to the 1960’s».

 1. Eighth International Conference on Urban History “Urban Europe in Comparative Perspective”, Stockholm 30th August – 2nd September 2006

Tίτλος ανακοίνωσης: «Surviving in Athens during the German occupation»

 1. Διεθνές συνέδριο «Villes en Geurre, 1939-1945», Grenoble, 25-26 Ιανουαρίου

Τίτλος της ανακοίνωσης: «Combattre la faim a Athènes pendant l’occupation allemande».

 1. Workshop on Vulnerable populations and welfare reforms “European Frontiers, Marginalities and Vulnerabilities”, Paris, 2007, March 30 and 31

Tίτλος ανακοίνωσης: « Les beaux quartiers of Athens: from the interwar period to the 1950’s.

 1. Workshop on Welfare, health and social change – comparative perspectives, Cluj-Napoca, 21-22 September 2007

Τίτλος ανακοίνωσης: « Health services and public health in Athens: 1834-1940, a transitional century».

 1. Seventh European Social Science History Conference, Lisbon, 26 February – 1 March 2008.

Tίτλος ανακοίνωσης: « Athens in the 1950’s: urbanization, real estate and social segregation»

 1. International conference Descriptio Urbis, measuring and representing the modern and contemporary city, Rome, 27-29 March, 2008

Τίτλος ανακοίνωσης: « Coordonner les sources athéniennes en quête de la segregation, 1860-1940» (σε συνεργασία με την Μυρτώ Δημητροπούλου)

 1. International conference The experience of Occupation, 1931-1949, Wuhan, China, 14-16 April 2008

Τίτλος ανακοίνωσης: « Surviving in Athens during the German Occupation»

 1. Workshop on Welfare, health and social change, Pamplona, Spain, 17-18 October, 2008

Tίτλος ανακοίνωσης: «Public Health, medical stuff and hospitals in Athens during the 20th century».

 1. International conference “Health and Welfare: diversity and convergence in policy and practice”, Athens 19-22 February 2009 (είχα και την ευθύνη της οργάνωσης)

Τίτλος ανακοίνωσης: “Medical staff, diseases and mortality in Athens, 20th century”

 1. XVth World Economic History Congress, Utrecht, The Netherlands, August 3-7, 2009

Τίτλος ανακοίνωσης:  “1950-2000: from urbanization and industrialization to population stagnation and services”.

 1. IX Congreso de la Associacion de Demografia Historica, Ponta Delgada, Universidades dos Açores, S.Miguel, Açores, 16-19 junio 2010

Τίτλος ανακοίνωσης από κοινού με τον Maurice Garden: ‘Le sort des enfants athéniens pendant la première moitié du XXeme siècle’

 1. 9th European Social Science History Conference, Glasgow, 11-14 April 2012,

-Τίτλος ανακοίνωσης: “The creation of new cities in Greater Athens during the 20th century” και

-Τίτλος ανακοίνωσης (από κοινού με την Μυρτώ Δημητροπούλου): «Networks of godparenthood in Athens, 19th and 20th centuries»

 1. ΔιεθνέςΣυνέδριοCities through history, Guimaraes, Portugal, 24-26 October 2012,

Τίτλος ανακοίνωσης: «Aspects of the production of urban space in Athens during the 20th century»

 1. European Society of Historical Demography, Launching Conference, Alghero, 25-27 September 2014,

Τίτλος ανακοίνωσης (από κοινού με την Μυρτώ Δημητροπούλου): “Public Health in Athens during the first decades of the 20th Century”.

 1. Colloque international « Hippocrate sans frontières. Soigner en terre étrangère au XIX siècle », Paris, 15-16 novembre 2018,

Τίτλος ανακοίνωσης  « Des médecins grecs à Paris. Parcours géographiques et enjeux sociaux »

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από το Σεπτέμβριο του 1987 έως το 1990 δίδαξα ως ειδικός επιστήμων στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης μαθήματα κοινωνικής ιστορίας της Ευρώπης 18ος-20ός αιώνας και ελληνική κοινωνική και οικονομική ιστορία της περιόδου 1830-1940.

 

Από το Σεπτέμβριο του 1990 δίδαξα ή διδάσκω στον Τομέα V και στη συνέχεια στον Τομέα I του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα εξής μαθήματα:

  

     
 1. Οικονομική και κοινωνική Ιστορία I (Εισαγωγικό υποχρεωτικό μάθημα ευρωπαϊκής ιστορίας 16ος -20ός αιώνας).
 2. Οικονομική και κοινωνική Ιστορία ΙΙ (Μάθημα επιλογής, ευρωπαϊκής ιστορίας 19ος-20ός αιώνας).
 3. Ελληνική οικονομική και κοινωνική ιστορία 1830-1940 (Μάθημα επιλογής).

Για τις ανάγκες του μαθήματος αυτού συμμετείχα στη συγγραφή συλλογικού πανεπιστημιακού εγχειριδίου με τίτλο Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία 18ος -20ός αιώνας, βλ. «Δημοσιεύσεις».

 1. Ιστορία των πόλεων (19ος-20ός αιώνας) (Μάθημα επιλογής).

Για τις ανάγκες αυτού του μαθήματος έκανα την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου του Jean-Luc Pinol, Ο κόσμος των πόλεων τον 19ο αιώνα, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2000, το οποίο έκτοτε χρησιμοποιείται σε αρκετά πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας.

 1. Ειδικά θέματα ιστορίας του αγροτικού κόσμου (μάθημα επιλογής).

Για τις ανάγκες αυτού του μαθήματος πρότεινα την μετάφραση του βιβλίου του Gérard Béaur, Η γη και οι άνθρωποι, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία τον 17ο και 18ο αιώνα, Τυπωθήτω, 2003, το οποίο συγκεντρώνει άρθρα των σημαντικότερων Γάλλων και Άγγλων ιστορικών του αγροτικού κόσμου και πραγματεύεται τις θεωρίες των κρίσεων και το ρόλο του αγροτικού τομέα στον καπιταλιστικό μετασχηματισμό.

 1. Θέματα Ιστορίας του 20ού αιώνα (μάθημα επιλογής).

Στο μάθημα αυτό, που εξετάζει το θέμα της σχέσης ανάμεσα στην εκβιομηχάνιση και την κοινωνία στη Γερμανία τη περίοδο 1871-1970, στο οποίο διανέμονταν ηλεκτρονικά σημειώσεις που βασίζονται σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

 

Επιπλέον, από τη στιγμή που το Τμήμα συμμετείχα σε προγράμματα Erasmus ανέλαβα τη διδασκαλία αντίστοιχων μαθημάτων σε ξένους φοιτητές καθώς και την ακαδημαϊκή ευθύνη των προγραμμάτων ανταλλαγών με διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέχρι το 2023 .

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Αρχείου του Ε.Κ.Π.Α. από το 2006

Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας  2008-2010

Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της ΝΟΠΕ από την ίδρυσή του έως και το 2012 (Γραμματέας για 10 χρόνια και Πρόεδρος την περίοδο 2009-2012 και εκ νέου Πρόεδρος από το 2019 )

Μέλος της Ε.Γ. της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Μελών Δ.Ε.Π (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.) για 14 χρόνια εκ των οποίων 8 Γραμματέας (έως και το 2012) της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.

Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ από το 2012 έως το 2016.

Μέλος του IUF (Institut Universitaire de France) Senior Jury 2103 και IUF Junior Jury 2015 (προγράμματα αριστείας)

Προσκεκλημένη ερευνήτρια στο Institut National d’Etudes Démographiques (INED), Mάϊος –Ιούνιος 2017 συμμετείχα σε δυο ερευνητικές ενότητες (UNITE 11 et UNITE ) και παρουσίασα το ερευνητικό μου έργο την 29η Μαΐου 2017

http://www.ined.fr/fr/actualites/rencontres-scientifiques/les-lundis/corps-medical-a-athenes-de-1870-1960-sa-place-espace-societe/

και την 6 Ιουνίου, στο πλαίσιο του σεμιναρίου Séminaire "Autour des populations du passé : les migrations humaines" - Séance 16 : "Génétique et migrations" - Mardi 6 juin 2017, «Migrations et urbanisation en Grèce : Athènes de 1900 à 1960».

Μέλος των ευρωπαϊκών επιστημονικών δικτύων PATRINUS και SHiP(Studying the history of Health in Port cities)

Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου για την ιστορία της υγείας (2017).

Εκτύπωση Email

 • K45 11 960
 • K45 32 997